Uzungöl Yard?mla?ma ve Kültür Derne?i


Dernegimiz 1995 Y?l?nda kuruldu. Dernegimizin maksad? insanlar?m?z? birlik beraberlik icersinde toplamak ve hizmet sunmakt?r. Amac?m?z gelecek nesillere hizmet etmek.

Yönetim Kurulu 2022-2024

Yasar Eroglu

- Ba?kan -

Ayhan Menap

- Ba?kan Yard?mc?s? -

Aydin Keles

- Sekreter -

Mehmet-Akif Karaca

- Gençlik kollar? sorumlusu -

Adem Tak

- Muhasebe -
Gençlik kollar?

Mustafa Çakmak

Abdullah Manap
Geçmi? dönemlerde olan Yönetim Kurulu üyeleri


Yönetim Kurulu 2019-2022

Yasar Eroglu

- Ba?kan -

Ayhan Menap

- Ba?kan Yard?mc?s? -

Kenan Inan

- Sekreter -

Yasin Say?n

- Sosyal Media -

Adem Tak

- Muhasebe -

Genclik Kollar?


Erhan Menap

- Ba?kan -

Mehmet-Akif Karaca

- Ba?kan Yard?mc?s? -