Kurucu Üyeler

Nesrullah Karaca, Mustafa Menap, Salih Sahin, Hilmi Yazici, Hamit-Yilmaz Inan, Alay Göz, Fetin Karaca. Bu özlemi sona erdirmek iÇin uzun bir zamandan beri büyük bir titizlikle altyap? Çal??malar?n? haz?rlam?? ve tamamlam??t?r. Mayis 2000 y?l?ndan beri de Almanyan?n Gummersbach Sulh Hukuk Mahkemesi Dernekler kütüÄŸüne kay?tl? resmi bir dernektir.

Bu arada ?u a?amaya kadar DerneÄŸe maddi ve manevi katk?s? olan herkese te?ekkürlerimizi arz etmeyi bir borÇ biliriz.

Nesrullah Karaca

Mustafa Menap

Hamit-Yilmaz Inan

Fetin Karaca